O zwrot kosztów mogą się ubiegać pracodawcy, którzy na podstawie zawartej z młodocianym umowy o przygotowanie zawodowe wypłacają mu wynagrodzenie, a do ZUS odprowadzają składki ubezpieczeniowe. Kwota refundacji zależy od średniej płacy.

Czy refundacja obejmuje całą płacę

Przedsiębiorca chce zatrudnić w swoim warsztacie samochodowym dwóch młodocianych. W mieście trudno o fachowców, dlatego zamierza zainwestować w te osoby i chciałby zapłacić każdemu 2 tys. zł pensji. Czy z OHP będzie można uzyskać refundację tej pensji wraz ze składkami ZUS?

Czy można zatrudnić dowolną liczbę osób

Firma ma bardzo dużo zamówień od kontrahentów krajowych i zagranicznych. Zatrudnieni w niej dwaj pracownicy nie są w stanie zapewnić ich realizacji. Właściciel chciałby zatrudnić siedmiu młodocianych. Czy może to zrobić?

Czy można zakazać pracy młodocianemu

Firma ma oddziały w kilku województwach. Chce powierzyć tę samą pracę młodocianym w każdym z nich. Tymczasem jedna z wojewódzkich komend OHP odmówiła prawa do zatrudnienia młodocianych, bo w tym zawodzie takie osoby nie mogą pracować. Czy to zgodne z prawem?

Czy uczyć mogą osoby bez kwalifikacji

Przedsiębiorca prowadzący zakład stolarski od sześciu lat zatrudnia pracownika, który ma wykształcenie podstawowe. Jest on jednak bardzo dobrym fachowcem w dziedzinie stolarstwa. Czy on może przygotowywać uczniów do zawodu?

Czy refundacja jest pomocą publiczną

Właściciel firmy starający się o refundację został zobowiązany do złożenia w OHP oświadczenia o wysokości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną związanych z zatrudnionym młodocianym. Czy to zgodne z prawem?

Czy można złożyć dowolny wniosek

Przedsiębiorca złożył wniosek o refundację na zwykłej kartce papieru. Napisał tylko, że zatrudnia młodocianych i oczekuje za to refundacji. Czy ją otrzyma?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak starać się o refundację pensji młodocianego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.