"Ministerstwo Pracy spodziewa się spadku bezrobocia w maju" - powiedziała.

Dodała, że prognoza bezrobocia zapisana w budżecie na poziomie 10,9 proc. na koniec roku 2011 może zostać zrealizowana, jeśli wzrost gospodarczy wyniesie 4 proc.