Od 1 października uniwersytety i szkoły wyższe będą kształcić weterynarzy zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/EC).

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: weterynarii i architektury. Trafi on do konsultacji społecznych.

Projekt dostosowuje wymogi dotyczące kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu weterynarza do standardów unijnych. Zgodnie z nim szkolenie tych lekarzy musi składać się z co najmniej pięciu lat studiów teoretycznych i praktycznych.

Projekt rozporządzenia określa też rozkład zajęć. Ten musi gwarantować zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających lekarzowi weterynarii na wykonywanie wszystkich obowiązków zawodowych.