Dziś Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, ogłosi drugą edycję konkursu ofert na dofinansowanie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi w ramach programu Maluch. W zakończonym właśnie pierwszym konkursie resort wybrał 111 ofert złożonych przez 77 gmin, a łączna kwota dotacji, która do nich trafi, wyniesie 15,1 mln zł. Tymczasem w tym roku na realizację Malucha było zaplanowanych 40 mln zł. Stąd decyzja o ogłoszeniu jeszcze w tym roku kolejnego konkursu.

Mała liczba wniosków, która wpłynęła na jego pierwszą edycję, była związana m.in. z krótkim czasem na przygotowanie oferty. Gminy miały czas na ich przesłanie do urzędu wojewódzkiego w ciągu 20 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenia dotyczącego warunków sanitarnych i lokalowych dla żłobków i klubów dziecięcych.

– Dysponujemy budynkiem filii szkoły, który zaadaptujemy na potrzeby żłobka dla 20 dzieci, nie musieliśmy więc szukać budynku, a tylko przygotować kosztorys remontu – mówi Małgorzata Chrapek, wójt gminy Wieprz, która otrzymała też 3 dotacje na przystosowanie lokali dla dziennych opiekunów.

Część gmin nie składała wniosków, bo nie miała zaplanowanych w swoim budżecie środków na taką inwestycję. Zasady programu określają, że ta może otrzymać dotację w maksymalnej wysokości do 50 proc. kosztów inwestycji.

Resort pracy zdecydował się też na zmiany w warunkach realizacji programu. Zakładają one przede wszystkim kilka terminów składania ofert w ciągu roku oraz możliwość tworzenia miejsc opieki bez środków własnych gminy. Obecnie w przypadku partnerstwa z podmiotem prywatnym gmina musiała zagwarantować 20 proc. wkładu własnego. Po zmianie to partner będzie pokrywał wszystkie koszty. Ponadto gminy będą mogły składać oferty na realizację projektów dwuletnich. Gminy, które teraz otrzymały dotację, muszą zakończyć inwestycję do końca roku, a nowe miejsca opieki otworzyć najpóźniej w marcu 2012 r.

Gminy będą też mogły otrzymać wyższą kwotę dotacji, jeżeli tworzony przez nie żłobek lub klub dziecięcy będzie przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Dotacja wyniesie wtedy 70 proc. kosztów inwestycji.