Tymczasowe aresztowanie urzędnika stanowi obligatoryjną przesłankę zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych na okres trzech miesięcy. Przedłużenie się aresztu powoduje natomiast wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa
Zawieszenie pracownika administracji publicznej w pełnieniu obowiązków zawodowych należy do instytucji niemającej odpowiednika w kodeksie pracy. Zakres podmiotowy zawieszenia obejmuje urzędnika państwowego (zarówno mianowanego, jak i umownego) oraz wszystkie osoby wchodzące w skład korpusu służby cywilnej, tj. pracowników służby cywilnej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz urzędników mianowanych.

Podjęcie decyzji