Zbigniew Religa, minister zdrowia postanowił, że nowe zasady kontraktowania świadczeń szpitalnych zaczną obowiązywać dopiero od lipca 2008 r., a nie jak wcześniej zapowiadał NFZ od początku przyszłego roku.

- Zmianą, którą szpitale odczują już od stycznia, jest zwiększenie średniej wyceny wartości tzw. punktu - z 10 zł do 12 zł - podkreśla minister zdrowia.

Tłumaczy, że dzięki temu szpitale otrzymają więcej pieniędzy na leczenie pacjentów. Jednak zaskoczenia decyzją szefa resortu zdrowia nie kryje NFZ.

- Będę jeszcze w tej sprawie rozmawiał z ministrem zdrowia - mówi Andrzej Sośnierz, prezes funduszu.

Jego zdaniem nie jest jeszcze przesądzony termin wejścia w życie nowych zasad kontraktowania.

Jolanta Kocjan, rzecznik prasowy NFZ przypuszcza, że decyzja MZ może wynikać z konieczności zmiany planu finansowego NFZ na 2008 rok.

- W związku z wejściem w życie nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej, plan finansowy NFZ na 2008 roku, który został zaakceptowany przez ministra zdrowia, jest już nieaktualny. Musimy go zmienić i uwzględnić wydatki związane z tą nowelą. To oznacza również przesunięcia finansowe między wojewódzkimi oddziałami NFZ - tłumaczy Jolanta Kocjan.

Nowy system kontraktowania świadczeń szpitalnych zakłada przegrupowanie procedur medycznych oraz urealnienie wycen tych, które zdaniem funduszu, były przeszacowane. Obecnie w katalogu procedur szpitalnych jest około 1800 pozycji. Wartość każdej z nich jest określana w punktach, a te są przeliczane na złotówki. Fundusz proponował pogrupowanie procedur w 450 pakietów, które obejmowałyby konkretne schorzenia i metody ich leczenia. Te nowe zasady kontraktowania były krytykowane szczególnie przez dyrektorów szpitali. Zwracali uwagę, że mimo podniesienia średniej wartości jednego punktu cena zaproponowana przez fundusz za poszczególne procedury medyczne była często niższa.

- Wynika to z tego, że NFZ obniżył liczbę punktów, jakie obecnie przypadają za wykonanie danego świadczenia - mówi Janusz Atłachowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Gdyby nowe zasady nie zaczęły obowiązywać od początku 2008 roku, to NFZ będzie musiał podpisać w trakcie roku kolejne umowy ze szpitalami.

- Na przełomie stycznia i lutego trzeba będzie ogłosić nowy konkurs ofert - dodaje Jolanta Kocjan.

18,5 mld zł planowane wydatki NFZ na leczenie szpitalne

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl