W przypadku zasądzenia przez sąd wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy firma powinna potrącić składki na ubezpieczenia zarówno społeczne, jak i zdrowotne.
Pracownik w wyniku wyroku sądowego stwierdzającego, że dokonane przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę było nieuzasadnione, został przywrócony do pracy i podjął ją. Otrzymał dwumiesięczne wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
Od wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy wypłaconego pracownikowi przywróconemu do pracy na podstawie wyroku sądowego należy opłacić składki zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne.