W 800 domach pomocy społecznej (DPS) działających w Polsce jest do dyspozycji ponad 77 tys. miejsc. Ale w kolejce do takiej placówki czeka dziś 8 tys. osób, bo z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych. Tylko w ubiegłym roku w DPS umieszczonych zostało 9,7 tys. osób. Wiele domów, które powstały jeszcze przed 1999 r., mieści się w starych budynkach. Wymagają one dostosowania do obowiązujących standardów. Lukę w rynku próbują zapełnić powstające rodzinne domy pomocy. Są one prowadzone przez osoby fizyczne i może w nich przebywać od trzech do ośmiu osób starszych lub niepełnosprawnych. Osoby przebywające w DPS dopłacają do kosztów swojego pobytu. Nie może to być jednak więcej niż 70 proc. ich emerytury.