Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązków sprawozdawczych gmin w związku z realizacją tzw. ustawy żłobkowej. Zgodnie z nim gminy będą przekazywać wojewodom sprawozdania składające się z czterech tabel, dwa razy w roku: do 15 lipca (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca) oraz do 15 stycznia następnego roku (za okres od 1 lipca do 31 grudnia).

Samorządy będą w nich podawać informacje dotyczące m.in. liczby żłobków i klubów dziecięcych, liczby zatrudnionych w nich pracowników, kosztów pobytu dzieci i ich wieku. Oddzielne sprawozdania będą dotyczyć zespołów żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy oraz dziennych opiekunów. W ich przypadku gmina musi podać dane o liczbie zatrudnionych w tej roli osób, liczbie i wieku dzieci, w tym niepełnosprawnych.

Gmina powinna też wykazać liczbę dzieci, które znajdują się na listach rezerwowych i oczekują na miejsce w wybranej instytucji opieki. Zebrane od gmin sprawozdania wojewodowie będą przekazywać w formie zbiorczej do resortu pracy. Będą na to mieli czas do 5 sierpnia i 5 lutego.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.