Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin. Zgodnie z nim jeszcze w tym roku wszyscy byli żołnierze pobierający renty lub emerytury będą mieć wymienione legitymacje.

– Koszt wymiany jednej legitymacji wynosi 37 groszy. W sumie na ten cel zostanie przeznaczone niecałe 50 tys. zł. To nie jest kwota duża w porównaniu z wydatkami na renty i emerytury – mówi Janusz Sejmej, rzecznik prasowy MON.

Przyczyną wymiany legitymacji dla 135 tys. byłych żołnierzy jest konieczność uaktualnienia znajdujących się tam danych. W nowym druku będzie umieszczony numer PESEL właściciela legitymacji a także napis, że jest ona ważna tylko przy jednoczesnym pokazaniu dowodu osobistego.

MON chce także zwiększyć liczbę dokumentów, które trzeba złożyć, ubiegając się o rentę rodzinną, m.in. zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole oraz oświadczenie o istnieniu wspólnoty małżeńskiej.