Chęć zdawania egzaminu z języka rosyjskiego zadeklarowało około 20 tys. maturzystów.

Po południu o godzinie 14. maturzyści przystąpią dodatkowo do egzaminu z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało około tysiąca abiturientów.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na rozszerzonym - 190 minut.

Od lat najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest angielski; w tym roku do egzaminu z tego języka przystąpiło blisko 342 tys. abiturientów (egzamin przeprowadzono w trzecim dniu matur - 6 maja). Na drugim miejscu znalazł się niemiecki - blisko 54 tys. maturzystów (egzamin był 11 maja). Język rosyjski jest na trzecim miejscu. Pozostałe języki obce - francuski, hiszpański i włoski - wybrało mniej niż po jednym procencie abiturientów.

Nie są to jednak wszystkie egzaminy z języków obcych, jakie przeprowadzone zostaną podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy z języka narodowego; przeprowadzone zostaną one 23 maja. W tym samym dniu odbędzie się egzamin z języka kaszubskiego (jest on w grupie przedmiotów do wyboru).

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 6 a 21 czerwca. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki w sierpniu.