Podmioty, które chcą prowadzić żłobek lub klub dziecięcy w formie działalności gospodarczej, muszą wpisać takie placówki do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z art. 33 ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) uzyskanie wpisu podlega opłacie, której wysokość określają radni gminy w uchwale. Przepisy wskazują jednak, że nie może to być więcej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wiele gmin takie uchwały już przyjęło lub właśnie je przygotowuje.

– W podjętej już uchwale, która czeka na uprawomocnienie, przyjęliśmy maksymalną kwotę opłaty, czyli 693 zł, bo nie znaleźliśmy uzasadnienia dla jej obniżenia – mówi Teresa Sierawska, zastępca dyrektora biura polityki społecznej Urzędu Miasta w Warszawie.

Dodaje, że do tej pory swoje wnioski o wpisanie do rejestru złożyło 5 podmiotów, które muszą jeszcze dołączyć do dokumentacji dowód dokonania opłaty.

Z kolei w Pszczynie na najbliższym posiedzeniu radni będą głosować nad uchwałą, która ustanowi opłatę w wysokości 390 zł.

– Proponujemy opłatę w takiej wysokości, bo nie wiadomo jeszcze, jakie będą faktyczne koszty związane z prowadzeniem rejestru oraz wizytacją lokalu przed dokonaniem wpisu – tłumaczy Bogusława Popiołek, kierownik referatu zdrowia Urzędu Miasta w Pszczynie.

Natomiast w Opolu przyjęta uchwała wprowadza symboliczną opłatę 1 zł. Podobnie jest w Toruniu, gdzie wpis wyniesie 25 zł.

– Taka kwota odpowiada wysokości innych opłat, które muszą ponosić mieszkańcy miasta za uzyskiwanie urzędowych zaświadczeń, np. wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej – mówi Hanna Miller, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Toruniu.

Niektóre gminy zamiast stałej kwoty podają w uchwale wysokość opłaty jako procent minimalnej płacy. Na przykład radni Płocka zdecydowali, że będzie wynosić 5 proc. najniższego wynagrodzenia (w tym roku jest to 70 zł). W Stargardzie Szczecińskim jest to 10 proc. (138,6 zł).

Gminy nie mogą natomiast pobierać opłat za wykreślenie z rejestru lub dokonywanie w nim zmian, np. nazwy żłobka lub klubu dziecięcego. Zgodnie z przepisami, te czynności są zwolnione z opłat.