2651,36 zł ma wynieść dotacja z budżetu państwa, którą w 2014 r. samorządy mają dostać na jednego przedszkolaka - napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakładającej m.in. dotowanie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa.

Kwota 2651,36 zł jest pochodną 50 proc. kwoty przeznaczonej w subwencji oświatowej na jednego ucznia w 2012 r. zwaloryzowanej prognozowanymi średniorocznymi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2013 i 2014.

Według MEN dzięki wprowadzeniu dotowania przedszkoli z budżetu państwa utrzymana zostanie korzystna tendencja do zwiększania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Stąd w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapisy o dotowaniu przedszkoli.

Dotowanie edukacji przedszkolnej ma się rozpocząć od 2014 r. Na początku dotyczyć ma pięciolatków. Od 2016 r. dotowana ma być też edukacja przedszkolna czterolatków.