Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ma nowy pomysł na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej „doktorów” walczących o wyższe wynagrodzenia i poprawę warunków pracy. Zaczął zachęcać pracowników przekształcanych szpitali, aby wszyscy w tym samym czasie rezygnowali z pracy w powstającej spółce i uzależniali ponowne zatrudnienie od uzyskania satysfakcjonujących warunków.
Taki list związek przesłał do swoich członków. Instruuje w nim, jak należy przeprowadzić taką akcję – najlepiej rozwiązać umowę o pracę ze spółką bez wypowiedzenia, ale z zachowaniem 7-dniowego terminu uprzedzenia.
Związek liczy na to, że skoro nie udało mu się skłonić rządu do wypracowania minimalnych norm zatrudnienia i płac dla lekarzy na szczeblu krajowym, uda mu się to na drodze oddolnego nacisku. Lekarze, którzy wezmą udział w akcji, mogą liczyć na związkową pomoc również finansową.