Maturzysta, który nie zgadza się z wynikiem egzaminu maturalnego, ma prawo wnioskować do dyrektora komisji egzaminacyjnej o zmianę jego wyniku.
W tym roku maturzyści, którzy zdawali maturę z języka polskiego, zostaną potraktowani ulgowo. Jeśli udzielili tylko jednej odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru, dostaną taką samą liczbę punktów jak ci, którzy wskazali wszystkie poprawne. Tak się stanie, bo ogólne polecenie było sprzeczne z pytaniem szczególnym.
– Każdy zdający, który w zadaniach zamkniętych udzielił poprawnej odpowiedzi, niezależnie od tego, czy zastosuje się do uwagi ogólnej, czy do poleceń szczegółowych, otrzyma punkty. W tym wypadku matura będzie oceniona na korzyść maturzystów – zapewnia Tadeusz Mosiek, p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).