Szpitale po przekształceniu w spółki będą rozpoczynać działalność z niespłaconymi zobowiązaniami. W efekcie część z nich czeka upadłość.
Takie rozwiązanie przewiduje ustawa o działalności leczniczej. Wejdzie ona w życie 1 lipca. Ponieważ szpitale nie będą przekształcać się na dotychczasowych zasadach, utworzenie spółki nie będzie wymagało uprzedniej likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ). Jednak nowy podmiot nie będzie – jak dotychczas – startować z czystym kontem.
Ustawa przewiduje bowiem, że tylko wtedy, gdy zobowiązania przekształcanego szpitala przekraczają połowę jego przychodów, samorząd lub uczelnia medyczna, która go prowadzi, musi przejąć tę nadwyżkę. Jeżeli wskaźnik zadłużenia jest niższy, jego właściciel może, ale nie musi spłacać zobowiązania.