Od ponad dwóch lat w każdej jednostce samorządu terytorialnego powinny być utworzone stanowiska sekretarza gminy, powiatu i województwa. Taki obowiązek nałożyła na samorządy ustawa o pracownikach samorządowych. Wcześniej gminy i starostwa nie musiały, ale mogły zatrudniać sekretarzy. Po zmianach tam, gdzie byli już sekretarze, zmieniała się tylko podstawa zatrudnienia – z powołania na umowę o pracę. Podobnie było w urzędach marszałkowskich. Tam dodatkowo ulegała zmianie nazwa stanowiska – z dyrektora generalnego urzędu na sekretarza województwa.

Bezpartyjni i ze stażem

W gminach i starostwach, gdzie pracowali już wcześniej sekretarze, nie muszą oni stracić stanowiska. Mogą pozostać na nim jedynie wtedy, kiedy nie należą do partii politycznej. Ci, którzy nie spełniają takiego warunku, a chcą dalej piastować stanowisko, muszą zrzec się przynależności partyjnej. Ponadto osoby, które w dniu wejścia w życie nowej ustawy zajmowały stanowisko sekretarza i nie spełniają nowych wymagań ustawowych, mogą nadal pełnić tę funkcję.

W urzędach, gdzie nie było takiego stanowiska, powinien zostać przeprowadzony nabór. O zawarcie umowy może ubiegać się osoba, która posiada co najmniej czteroletni staż na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym. Sekretarzem może też zostać ten, kto posiada co najmniej czteroletnie doświadczenie urzędnicze w jednostkach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Powtórka procedury

Jeżeli podczas naboru nie zostanie wyłoniony odpowiedni kandydat, procedura powinna zostać powtórzona. Ustawa nie precyzuje jednak, w jakim czasie kandydat powinien zostać wyłoniony. Z wyjaśnień Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że kierownik urzędu musi zatrudnić sekretarza niezwłocznie. Nie może uchylać się od poszukiwania kandydata i przeprowadzania kolejnych naborów. Pominięcie procedury naboru może nastąpić jedynie w razie przeniesienia z innego urzędu. Oznacza to, że niedopełnienie przez np. wójta takich obowiązków może narazić go na zarzut niewykonywania obowiązków ustawowych.

Wprowadzenie na wszystkich szczeblach samorządu stanowisk sekretarzy i określenie ich kompetencji powinno poprawić jakość pracy w urzędach. Sekretarz z upoważnienia np. wójta ma się zajmować organizacją pracy i zarządzaniem zasobami ludzkimi.