Zagraniczni policjanci biorący udział w akcjach na terenie Polski będą mogli korzystać z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na zasadach przysługujących polskim funkcjonariuszom policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej i biura ochrony rządu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało założenia do ustawy o zasadach udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub działaniach ratowniczych na terenie Polski. Przyjęcie takiej ustawy wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do decyzji Rady 2008/615/WSiSW z 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej (Dz.U. UE L 210 z 6 sierpnia 2008 r.).
Zgodnie z przygotowanymi założeniami funkcjonariusze i pracownicy zagraniczni biorący udział w akcjach na terenie Polski będą mogli korzystać z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na zasadach przysługujących polskim funkcjonariuszom policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej i biura ochrony rządu. Zasady te są określone w ustawie z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (Dz.U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).