Po 16 maja rolnik może jeszcze dostarczyć dokumenty w ciągu 25 dni (do 10 czerwca), ale w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

Do 10 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ponad 820 tys. rolników. Agencja szacuje, że do biur powiatowych wpłynie jeszcze około 543 tys. takich wniosków. W 2010 r. o dopłaty bezpośrednie starało się 1 mln 375 tys. osób.

Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy mogą na jednym formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich, pomocy z tytułu gospodarowania na ziemiach niekorzystnych rolniczo (np. na terenach górskich - jest to tzw. dopłata ONW), a także wsparcia na realizację tzw. przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.

ARiMR informuje, że w tym tygodniu biura powiatowe Agencji będą czynne dłużej, w niektórych regionach nawet do godz. 22. Wnioski będzie można dostarczyć także w sobotę, 14 maja, bowiem niemal wszystkie placówki będą wtedy otwarte, a niektóre biura powiatowe będą czynne także w niedzielę 15 maja. Natomiast w poniedziałek, 16 maja, biura powiatowe będą czynne do obsłużenia ostatniej osoby oczekującej na złożenie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich.

Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy naszych placówek w tym tygodniu, znaleźć można na portalu internetowym (www.arimr.gov.pl) oraz w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR.

Wnioski można także złożyć poza biurami powiatowymi w specjalnie przygotowanych miejscach, którymi są najczęściej urzędy miast czy gmin, a także ośrodki kultury. Można go również wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), a w tym roku po raz pierwszy wniosek przekazać można przez internet.

W tym roku Agencja prowadzi już nabór wniosków po raz ósmy. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają w sumie ok. 3,34 mld euro.