W styczniu i lutym 2011 r. na urlopie ojcowskim przebywało ponad 3 tys. mężczyzn. Będzie ich więcej, bo prawo takie zyskają funkcjonariusze służb mundurowych. Wprowadzi je nowelizacja ustawy o policji i niektórych innych ustaw. Trafiła ona już do podpisu prezydenta.
Mężczyźni coraz częściej są zainteresowani dniami wolnymi na opiekę nad dzieckiem. W styczniu 2010 r., w pierwszym miesiącu obowiązywania przepisów o urlopach ojcowskich, z takiego uprawnienia skorzystało tylko 75 mężczyzn. W maju zeszłego roku było to już 1,5 tys. osób. W całym zeszłym roku ZUS wypłacił 17,2 tys. zasiłków z tytułu przebywania na urlopie ojcowskim. Łącznie z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem skorzystało jeszcze więcej osób, bo zakład wypłaca zasiłki jedynie mężczyznom pracującym w firmach zatrudniających do 20 ubezpieczonych. Pozostałym płacą sami pracodawcy.