Od 1 października wejdą w życie kolejne przepisy ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U. nr 45, poz. 235). Zgodnie z nimi rodzice, którzy zdecydują się, żeby ich dzieckiem opiekowała się niania, będą musieli podpisać z nią umowę, a następnie zgłosić ją do ZUS. W zgłoszeniu podadzą kod 04 30, jeśli podstawa wymiaru składek nie jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie, czyli 1386 zł. Kod 04 31 wpiszą wtedy, gdy podstawa jest wyższa od tej kwoty.

Nowe kody dla niań i opiekunek zostały wskazane w projekcie rozporządzenia autorstwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który trafił do konsultacji społecznych. Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.