Ponad 385 mln zł do 2013 roku wyda Unia Europejska na programy, dzięki którym nauczyciele mogą zmienić swoje kwalifikacje i tym samym uniknąć zwolnień ze względu na likwidację szkół.
Na rynku edukacyjnym jest coraz więcej projektów adresowanych do nauczycieli, którzy chcą podwyższyć kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności, które pozwolą im uczyć zgodnie z potrzebami rynku pracy. Udział w szkoleniach jest szansą dla części z nich zachowania pracy, którą mogliby stracić z powodu niżu demograficznego. Projekty przygotowują ich np. do nauczania drugiego przedmiotu, dzięki czemu mogą być zatrudnieni na półtora etatu.
– Takie rozwiązanie coraz częściej stosują samorządy, aby efektywniej wykorzystać pracę zatrudnianych przez siebie nauczycieli i uniknąć wyrównywania im wynagrodzeń do średnich pensji – podkreśla Paweł Markiewicz, ekspert rynku oświaty.
Dużym powodzeniem nauczycieli cieszą się projekty, w których mogą zyskać nowe kwalifikacje, na przykład uprawnienia do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Taki projekt dla 72 nauczycieli z małych miejscowości w województwie wielkopolskim realizuje Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu.
– Zapotrzebowanie na nauczycieli z taką wiedzą i umiejętnościami jest ogromne. Na drugi dzień po rozpoczęciu rekrutacji mieliśmy już komplet uczestników – podkreśla dr Ewa Kuczyńska, dyrektor Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu.
Projektów będzie jeszcze więcej, ponieważ cały czas organizowane są nowe konkursy, w których ośrodki doskonalenia nauczycieli i instytucje szkoleniowe we współpracy z samorządami mogą otrzymać unijne dofinansowanie na ten cel. Obecnie można składać wnioski w trzech województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i śląskim.