Na rynku edukacyjnym jest coraz więcej projektów adresowanych do nauczycieli, którzy chcą podwyższyć kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności, które pozwolą im uczyć zgodnie z potrzebami rynku pracy. Udział w szkoleniach jest szansą dla części z nich zachowania pracy, którą mogliby stracić z powodu niżu demograficznego. Projekty przygotowują ich np. do nauczania drugiego przedmiotu, dzięki czemu mogą być zatrudnieni na półtora etatu.

– Takie rozwiązanie coraz częściej stosują samorządy, aby efektywniej wykorzystać pracę zatrudnianych przez siebie nauczycieli i uniknąć wyrównywania im wynagrodzeń do średnich pensji – podkreśla Paweł Markiewicz, ekspert rynku oświaty.

Dużym powodzeniem nauczycieli cieszą się projekty, w których mogą zyskać nowe kwalifikacje, na przykład uprawnienia do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Taki projekt dla 72 nauczycieli z małych miejscowości w województwie wielkopolskim realizuje Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu.

– Zapotrzebowanie na nauczycieli z taką wiedzą i umiejętnościami jest ogromne. Na drugi dzień po rozpoczęciu rekrutacji mieliśmy już komplet uczestników – podkreśla dr Ewa Kuczyńska, dyrektor Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu.

Projektów będzie jeszcze więcej, ponieważ cały czas organizowane są nowe konkursy, w których ośrodki doskonalenia nauczycieli i instytucje szkoleniowe we współpracy z samorządami mogą otrzymać unijne dofinansowanie na ten cel. Obecnie można składać wnioski w trzech województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i śląskim.