Ponad 75 tys. maturzystów przystąpiło we wtorek o godzinie 9 do egzaminu pisemnego z biologii. Biologia należy do najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze; w tym roku chęć zdawania tego właśnie przedmiotu zadeklarowało 19 proc. maturzystów.

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia; w tym roku chce ją zdawać blisko 22 proc. ogółu abiturientów (egzamin z tego przedmiotu przeprowadzony będzie 13 maja). Na drugim miejscu jest biologia, a na trzecim - wiedza o społeczeństwie. Egzamin z WOS przeprowadzony został w poniedziałek; przystąpiło do niego około 16 proc. maturzystów.

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie. Więcej niż połowa zdających egzamin z biologii - 45 tys. - chce zdawać go na poziomie rozszerzonym, a reszta - na podstawowym.

Po południu przeprowadzony będzie egzamin z historii muzyki, rozpocznie się on o godz. 14. Historia muzyki należy z kolei do przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z historii muzyki zadeklarowało 472 maturzystów. Większość z nich - 310 - chce go zdawać na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy z biologii i z historii muzyki na poziomie podstawowym potrwają po 120 minut. Na poziomie rozszerzonym egzamin z biologii potrwa 150 minut, a egzamin z historii muzyki - 180 minut.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 6 a 21 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki w sierpniu.