Przedsiębiorca chcący zatrudnić pracownika zza wschodniej granicy będzie musiał poinformować powiatowy urząd pracy, że nie ma długów podatkowych i składkowych. Zadeklaruje również, ile będzie płacił takiej osobie.
Firmy i osoby fizyczne mogą zatrudniać Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, Mołdawian i Gruzinów według uproszczonej procedury. Wystarczy, że zarejestrują (bezpłatnie) oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Ten dokument daje takiej osobie możliwość pracy w Polsce bez zezwolenia przez pół roku w ciągu roku.
Resort pracy planuje wprowadzić zmiany w procedurze wydawania oświadczeń. Są one zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Projekt trafił do konsultacji społecznych.