Bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej pracodawca nie zmieni członkowi tego organu jednostronnie warunków pracy lub płacy na jego niekorzyść.
Pracodawca chce w trybie art. 42 ust. 4 k.p. powierzyć członkowi zarządu związkowego inną pracę niż ta, która wynika z jego umowy o pracę. Podwładny uważa, że wymaga to zgody zarządu związku zawodowego.
Jeśli pracodawca chce na stałe zmienić rodzaj umowy o pracę, powinien dokonać tego za zgodą pracownika (porozumienie stron zmieniające warunki zatrudnienia) albo stosując sformalizowaną procedurę wypowiedzenia zmieniającego. Możliwe jest jednak powierzenie pracownikowi innej pracy bez stosowania dość uciążliwej procedury zmiany warunków umowy o pracę poprzez wypowiedzenie zmieniające.