Nauczyciele, którzy chcą zakończyć swoją aktywność zawodową, muszą do końca maja zadeklarować, czy będą pracować w następnym roku szkolnym.

– Nauczyciel przechodzący na emeryturę pomostową musi obowiązkowo zwolnić się u swojego dotychczasowego pracodawcy – tłumaczy Wojciech Andrusiewicz z ZUS.

Obowiązek taki wynika z art. 4 ust 7 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656). Prawo do tego świadczenia przysługuje bowiem tylko wówczas, jeśli pracownik oprócz warunków stażowych i wiekowych dopełni jeszcze kolejnego – czyli zwolni się z dotychczasowej pracy. To jednak wciąż za mało, aby uzyskać emeryturę w wieku powszechnym (60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna).

– W tym przypadku istnieje konieczność dwukrotnego rozwiązania stosunku pracy. Pierwszy raz nauczyciel musi to zrobić, żeby uzyskać prawo do emerytury pomostowej, a po raz drugi, żeby przejść na emeryturę powszechną – mówi Wojciech Andrusiewicz.

Dwa razy także będą musieli się zwolnić nauczyciele, którzy otrzymują świadczenia kompensacyjne.

Jednocześnie ZUS odpowiadając na liczne pytania czytelników „DGP” wyjaśnia, że wszyscy, którzy przed 1 stycznia 2011 r. przeszli z wcześniejszej emerytury na tą wynikającą z osiągnięcia wieku powszechnego, a wcześniej rozwiązali stosunek pracy, nie muszą tego robić ponownie. Tak więc osoba pobierająca świadczenie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, która kontynuuje zatrudnienie wznowione po przyznaniu wcześniejszej emerytury, nie musi rozwiązywać tego stosunku pracy, aby pobierać ją od 1 października 2011 r.

Tym samym po raz kolejny nie będą musieli się zwalniać nauczyciele, którym ustalono prawo do emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Zgodnie z nim jednym z warunków uzyskania prawa do emerytury, zarówno przez nauczycieli urodzonych przed 1.01.1949 r. jak i urodzonych po 31.12.1948 r. a przed 1.01.1969 r. – jest rozwiązanie stosunku pracy. Nauczyciel, który następnie podjął kolejną pracę, aby otrzymać wypłatę emerytury powszechnej nie musi ponownie rozwiązać stosunku pracy.