Osoby otrzymujące rentę socjalną będą mogły łatwiej podejmować zatrudnienie. Posłowie koalicji chcą znieść dyskryminujące zasady dorabiania do ich świadczeń.
Do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.). Posłowie PSL chcą znieść drastycznie niską kwotę graniczną przychodu, której przekroczenie powoduje utratę całej renty socjalnej. Obecnie podstawą do zawieszenia wypłaty świadczenia jest uzyskanie przychodu przekraczającego kwotę 1031,50 zł.
Obecnie średnia wysokość renty socjalnej wynosi 608,49 zł. Pobiera ją 251,5 tys. osób. Z tej grupy pracuje tylko 12 tys. osób, bo niepełnosprawni obawiają się utraty nawet tak niskiego świadczenia w razie podjęcia zatrudnienia.