Gminy, osoby fizyczne i osoby prawne, które chcą prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, muszą dysponować budynkiem lub jego częścią, który będzie zapewniał bezpieczne i higieniczne warunki przebywania dzieci.

Szczegółowo określone zostały one w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. nr 69 poz. 367).

Ponadto zgodnie z nim w lokalu będzie mogła być prowadzona opieka nad dziećmi, dopiero gdy będzie on miał pozytywną opinię powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej i powiatowego inspektora sanitarnego.

– W przypadku zakładania żłobka w istniejącym budynku należy się też liczyć z koniecznością zmiany sposobu użytkowania budynku – tłumaczy Krzysztof Antczak, dyrektor departamentu rynku budowlanego i techniki Ministerstwa Infrastruktury.

Dodaje, że taka konieczność wynika z art. 71 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623). Wskazuje on, że przez zmianę sposobu użytkowania budynku rozumie się podjęcie w obiekcie budowlanym działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego i warunki higieniczno-sanitarne.

– Wiele osób, które chcą założyć klub dziecięcy lub żłobek i przystosować do tego celu lokal mieszkalny, nie wie o takim obowiązku. Nie jest on też wymieniony w procedurze rejestrowania placówki opieki w gminie – mówi Monika Ebert, prezes Stowarzyszenia Rodziców TU w Zalesiu Górnym.

Dodaje, że procedura zmiany sposobu użytkowania lokalu jest czasochłonna i wymaga m.in. wykonania planów zmiany sposobu użytkowania budynku, która musi być oceniona przez rzeczoznawcę. W związku z tym może zniechęcać do zakładania żłobków i klubów dziecięcych.