Przyszłoroczna subwencja oświatowa ma być wyższa od tegorocznej o 4,8 proc.; kontynuowane mają być wieloletnie programy: "Radosna Szkoła", "Wyprawka szkolna" i Narodowy Program Stypendialny - wynika z opublikowanego w piątek na stronach MF projektu budżetu państwa na 2012 r.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2012 r. przyszłoroczna subwencja oświatowa ma wynieść 38,7 mld zł. Jak poinformował w piątek PAP rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Grzegorz Żurawski, ma być wyższa o 4,8 proc. od tegorocznej, wynoszącej 36,9 mld zł.

Zwiększenie subwencji związane jest m.in. z zapowiedzianą przez rząd 3,8-proc. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r.

Stąd też w projekcie ustawy budżetowej zapisano dwie kwoty bazowe służące do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli: obowiązującą od 1 stycznia wynoszącą 2618 zł 10 gr (czyli taką, jaka będzie obowiązująca po tegorocznej 7-procentowej podwyżce, zaplanowanej od 1 września tego roku) i obowiązującą od 1 września 2012 r., wynoszącą 2717 zł 59 gr.

Reklama

W projekcie zapisano wśród rezerw celowych m.in. rezerwę na realizację rządowego programu "Radosna szkoła" - wynoszącą 488 mln zł, rezerwę na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym na program "Wyprawka szkolna" - wynoszącą 505 mln zł, rezerwę na dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty - 21 mln zł, oraz rezerwę na stypendia premiera dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 11 mln zł.

W projekcie budżetu w środkach MEN znalazły się m.in. środki na wydawanie i adaptację podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych oraz na podręczniki dla uczniów należących do mniejszości narodowych. Na ten cel zaplanowano 1 mln zł. Na szkolnictwo polskie za granicą przewidziano 36,6 mln zł. Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także na szkolenia młodzieży zaplanowano 1 mln 730 tys. zł, a na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju - 700 tys. zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie 44,9 mln zł.