Język angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym. W tym roku zdaje go około 80 proc. abiturientów, czyli około 340 tys. osób.

Jak poinformował PAP w piątek rano p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek, do komisji nie dotarły żadne sygnały świadczące o tym, że mogą być jakiekolwiek przeszkody w przeprowadzeniu egzaminu z języka angielskiego.

Po południu o godzinie 14 rozpocznie się egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 18 proc. zdających egzamin z tego języka obcego.

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 190 minut.

Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest niemiecki; chce go zdawać 53 tys. maturzystów. Egzamin z tego języka odbędzie się 11 maja.

Na kolejnym miejscu znalazły się - rosyjski, który wybrało 19,9 tys. maturzystów; egzamin odbędzie się 16 maja. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy będą odpowiednio: 19, 20 i 23 maja.

Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie przeprowadzone zostaną podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego: 264 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 88 z ukraińskiego i 27 z litewskiego. Egzaminy pisemne z języków mniejszości przeprowadzone zostaną 23 maja.

Matura 2011. Jest błąd w arkuszu z języka polskiego

W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języka regionalnego - języka kaszubskiego (jest on w grupie przedmiotów do wyboru). Chce go zdawać kilkanaście osób.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 6 a 21 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki w sierpniu.

Zadania

Wspomnienia z dzieciństwa, teleturniej telewizyjny i zgubione dokumenty m.in. takiej tematyki dotyczyły zadania, które mieli w piątek do rozwiązania maturzyści na egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Zdający egzamin musieli m.in. wysłuchać nagranych na CD kilku tekstów: wypowiedzi pięciu nastolatków wspominających swoje dzieciństwo, komunikatu dotyczącego Dnia Sportu oraz wywiadu z nastolatką, która jest znanym fotografem mody. Musieli też przeczytać zamieszczone w teście teksty, m.in. o założycielach firmy Ben and Jerry's produkującej lody oraz o mamie, która dostała zaproszenie do udziału w teleturnieju telewizyjnym, a następnie rozwiązać odnoszące się do nich zadania.

Maturzyści mieli także napisać dwa teksty własne: wiadomość dla kolegi z Anglii, że z powodu zgubienia dokumentów, odwiedziny u niego nie są możliwe we wcześniej umówionym terminie oraz napisać list do innego znajomego, który ma przyjechać do Polski. W liście tym maturzyści mają m.in. poradzić mu, co powinien ze sobą zabrać oraz wspomnieć o przyjęciu, które chcą urządzić podczas jego pobytu.

Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów.