Pracodawca ma prawo ukarać pracownika, który wykorzystuje zwolnienie lekarskie, aby wyjechać na urlop.
Podwładni, którzy podejrzewają, że w dogodnym dla nich okresie nie dostaną wolnego, stosują niekiedy taktykę wymuszania wolnego. Sprowadza się to do wręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego.
Takie działanie jest niezgodne z prawem. W przypadku jego wykrycia oznacza to dla pracownika poważne konsekwencje. Przede wszystkim jeśli pracodawca lub ZUS dowiedzą się, że zwolnienie lekarskie zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem (czyli pracownik w tym czasie nie chorował), pracownikowi nie zostanie wypłacony zasiłek chorobowy. Również utraci on prawo do wynagrodzenia za czas fikcyjnej choroby.
Pracodawca może również ukarać takiego pracownika naganą. Jest to możliwe w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji o takim naruszeniu, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty uchybienia. Jeśli jednak pracownik znajduje się ciągle na zwolnieniu, bieg terminu rozpoczyna się od chwili jego powrotu do pracy.