Ministerstwo Zdrowia przekazało na stały komitet Rady Ministrów projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich. Stawki tam określone mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Resort zdrowia proponuje więc, aby konsultant krajowy w dziedzinie określonej w wykazie specjalności podstawowych (np. interna), w zakresie farmacji oraz w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa otrzymywał wynagrodzenie roczne nie wyższe niż 15 312 zł (wcześniej proponował 16 600 zł).

W przypadku konsultantów krajowych w dziedzinach szczegółowych (np. chirurgii naczyniowej, alergologii) – nie mogliby oni otrzymywać wyższego rocznego wynagrodzenia niż 7656 zł. Do obowiązków konsultantów należy m.in. przygotowywanie opinii medycznych oraz opiniowanie projektów ustaw.