W 2010 roku kwota graniczna należnego podatku wynosiła 2863 zł. Jeśli osoba ubezpieczona w KRUS, która jednocześnie prowadzi firmę, przekroczyła tę kwotę, to zostanie wyłączona 31 maja z ubezpieczenia społecznego rolników. W praktyce oznacza to, że taka osoba zostanie wykluczona z KRUS i jako przedsiębiorca będzie podlegać ubezpieczeniu w ZUS. Także niedostarczenie w terminie zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku powoduje wykluczenie z ubezpieczenia społecznego rolników.

– Jeśli niezachowanie tego terminu wynika z przyczyn losowych, czyli niezawinionych przez tę osobę, możliwe jest przywrócenie terminu na złożenie takiego zaświadczenia. Nastąpi to jednak na wniosek osoby zainteresowanej – mówi Maria Lewandowska z KRUS.

Jeśli osoba, która przekroczyła roczną kwotę graniczną, zakończy lub zawiesi prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ale nie później niż do 31 maja, nie zostanie wyłączona z ubezpieczenia społecznego rolników.

KRUS wyjaśnia, że osoba, która trafi do ZUS, może być ponownie ubezpieczona jako rolnik, ale dopiero po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub po jej zawieszeniu. Jest to możliwe pod warunkiem, że nie będzie miała innego tytułu do ubezpieczenia w systemie powszechnym. Firmę będzie mogła założyć dopiero po trzech pełnych latach nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.