W sobotę 7 maja wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. nr 85, poz. 464).

Zgodnie z nim osoba uprawniona do zakupu służbowego mieszkania musi złożyć wniosek w tej sprawie. Jeśli jednak chce skorzystać z bonifikaty przy jego zakupie, musi dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie. W przypadku żołnierzy jest to zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej.

Z kolei mundurowi pobierający renty lub emerytury muszą przedstawić decyzje organu emerytalnego o ustaleniu prawa do świadczenia.