Uniwersytet Warszawski uruchomił Akademicką Bibliotekę Cyfrową kierowaną do niewidomych oraz portal poświęcony edukacji włączającej, czyli kształceniu dzieci niepełnosprawnych razem z pełnosprawnymi.

O inicjatywach poinformowano w czwartek, w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Akademicka Bibliotek Cyfrowa (dostępna pod adresem www.abc.uw.edu.pl) udostępnia osobom niewidomym materiały dydaktyczne, dostosowane do ich potrzeb. Jak mówił w czwartek kierownik Biura ds. Niepełnosprawnych UE Paweł Wdówik, przygotowanie książki na potrzeby niewidomego wymaga m.in. przetworzenia w zrozumiały sposób informacji graficznych, takich jak zdjęcia, wykresy, mapy czy wzory matematyczne. Dlatego podręczniki są opracowywane według specjalnych zasad, tak aby zawarte w nich informacje w całości przekazać niepełnosprawnym.

UW sukcesywnie przerzuca książki, czasopisma i inne materiały dydaktyczne ze swojej dotychczasowej biblioteki cyfrowej do nowej, przy okazji nadaje plikom odpowiedni format, dający się odczytać przez programy, które wykorzystują niepełnosprawni do odczytywania treści wyświetlanych na ekranie. Ponadto w cyfrowych książkach uzupełniane są braki, pozycje z biblioteki są też odpowiednio opisywane. Obecnie w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej jest kilkaset książek w różnym stopniu zaadaptowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jak powiedział Wdówik, UW chce do końca roku przenieść tam wszystkie 8 tys. pozycji ze swojej starej biblioteki cyfrowej. Dodał, że adaptacja jednej książki trwa od kilku dni do dwóch miesięcy.

Reklama

Biblioteka ma być narzędziem, które umożliwi uczelniom udostępnianie książek dla studentów z całej Polski. Obecnie w projekcie, oprócz UW, biorą udział: UAM w Poznaniu, krakowskie UJ i AGH oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Aby student otrzymał login i hasło, które umożliwią mu korzystanie ze zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, jego niepełnosprawność musi zostać potwierdzona przez odpowiednie komórki uczelniane. Pozycje z biblioteki są bowiem chronione prawem autorskim.

Druga strona internetowa uruchomiona przez UW to Portal ABCD Edukacji Włączającej (www.abcd.edu.pl). Strona jest poświecona kształceniu dzieci niepełnosprawnych razem z pełnosprawnymi w szkołach powszechnych. Właśnie taki model oświaty, kiedyś nazywany integracyjnym, nazywany jest edukacją włączającą.

Jak tłumaczył Wdówik, strona ma upowszechniać informacje, których obecnie brakuje nauczycielom, dyrektorom szkół oraz rodzicom. "Chodzi o to, żeby pewien wymóg - edukacja dzieci niepełnosprawnych w zwykłych szkołach, który stał się faktem w krajach wysoko rozwiniętych, zadziałał także u nas" - powiedział Wdówik.

"Ministerstwo Edukacji Narodowej póki co nie zapewnia wystarczającego wsparcia dla zwykłych szkół i my trochę wchodzimy w tę lukę" - dodał.

Portal ma zawierać artykuły dot. teorii i idei edukacji włączającej oraz raporty i statystyki na ten temat. Będzie tam można znaleźć także porady skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów i studentów, w tym - jak nazywają to autorzy portalu - "przykłady dobrych praktyk", czyli opisy miejsc, działań i osób, którym udało się dostosować środowisko szkoły i klasy ogólnodostępnej do potrzeb dziecka niepełnosprawnego.

Na portalu będzie też można znaleźć informacje o technologiach ułatwiających naukę niepełnosprawnym oraz dane o aktach prawnych dotyczących tej tematyki.

Jak powiedziała w czwartek prorektor UW ds. studenckich prof. Marta Kicińska-Habior, w ciągu ostatnich 20 lat liczba niepełnosprawnych studentów na UW wzrosła 25-krotnie. Obecnie jest ich 980.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest w krajach UE od początku lat 90. XX w.

W Polsce jest 5,5 mln osób niepełnosprawnych. To 14 proc. społeczeństwa.