W czwartek obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce osoby te stanowią 5,5 mln mieszkańców, czyli ponad 14 proc. społeczeństwa.

Wśród niepełnosprawnych 27,2 proc. ma znaczny stopień niepełnosprawności, 38,4 proc. - umiarkowany i 34,4 proc. - lekki. W ostatnich latach zwiększa się liczba osób ze stopniem znacznym i umiarkowanym, a spada - liczba osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Organizacje osób niepełnosprawnych wskazują na istniejące ograniczenia architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach, niedostosowanie wind i podjazdów, nadal też nie wszystkie autobusy są niskopodłogowe. Wskazują też na utrudnienia w dostępie do edukacji - ciągle zbyt mało osób niepełnosprawnych podejmuje studia wyższe.

Osoby niepełnosprawne mają także problemy ze znalezieniem pracy. Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda chce, by osoby niepełnosprawne miały swojego asystenta, który towarzyszyłby im od momentu decyzji o podjęciu pracy, przeszkolenia aż po pomoc w ciągu pierwszych sześciu miesięcy zatrudnienia.

Osoby niepełnosprawne napotykają także na utrudnienia w trakcie wyborów. W projekcie ustawy o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych, która od 2009 roku znajduje się w Sejmie, jest propozycja głosowania korespondencyjnego; dotychczas niepełnosprawni mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Projekt zawiera też propozycję wprowadzenia obywatelskiego monitoringu lokali wyborczych, tak by - w przypadku stwierdzenia niedostosowania lokalu wyborczego - można go było przenieść do innego budynku. Dla niewidomych i słabowidzących mają być przygotowywane nakładki do głosowania. Działoby się tak wówczas, gdy wyborca wcześniej uprzedzi, że zamierza głosować w ten sposób.

Planowane jest wprowadzenie zmian do ustawy o służbie cywilnej i pracownikach samorządowych, by zwiększyć zatrudnienie niepełnosprawnych w tych obszarach. Obecnie urzędy administracji, podobnie jak i przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 25 pracowników, mają obowiązek zatrudnienia wśród nich co najmniej 6 proc. osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej Sławomir Piechota wskazywał przed tygodniem, że konieczne jest wprowadzenie rozwiązań prawnych na poziomie europejskim, dotyczących m.in. jednolitego standardu wyborczego we wszystkich krajach UE, tak by wszyscy niepełnosprawni mogli głosować w wyborach samorządowych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Postulował także wprowadzenie jednolitego statusu osoby niepełnosprawnej w Europie, tak by osoby niepełnosprawne nie miały dylematu, czy np. zniżki przy przejazdach środkami komunikacji bądź do muzeów przysługują im, czy nie. Kolejną istotną sprawą jest - w jego ocenie - wprowadzenie jednolitej sygnalizacji świetlnej dla pieszych.

Ponad połowa niepełnosprawnych to osoby w wieku 55 lat oraz starsze, 48 proc. z nich cierpi z powodu chorób układu krążenia, 46 proc. to osoby ze schorzeniami lub uszkodzeniami narządów ruchu, 29,5 proc. to niepełnosprawni z chorobami lub uszkodzeniami oczu, 29 proc. zmaga się ze schorzeniami neurologicznymi.

Tylko 9 proc. niepełnosprawnych ocenia swój stan zdrowia jako dobry, aż 40 proc. uważa, że jest on zły. Jednocześnie 60 proc. niepełnosprawnych uważa, że ich dotychczasowe życie było dobre lub bardzo dobre, 6 proc. ocenia je jako złe lub bardzo złe. Zdecydowana większość niepełnosprawnych jest zadowolona ze swojego życia rodzinnego oraz kontaktów z przyjaciółmi.

Ponad połowa niepełnosprawnych w przypadku problemów zdrowotnych zwraca się z prośbą o pomoc do domowników, 32 proc. do pozostałej rodziny. Pomocy w organizacjach szuka tylko 3 proc. niepełnosprawnych.