Od 1 października wejdzie w życie reforma szkolnictwa wyższego. Zmienia ona zasady zatrudniania nauczycieli akademickich. Ci wykładowcy pracujący w uczelni publicznej na etatach na czas nieokreślony będą zwolnieni z końcem roku akademickiego, w którym ukończyli 65 lat. Obecnie pracę na uczelni mogą kontynuować do 70. roku życia.

Taki wymóg wprowadza art. 1 pkt. 96 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 84, poz. 455).

To ograniczenie nie obejmie jedynie tych nauczycieli akademickich, którzy posiadają tytuł naukowy profesora i są zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego.