Uczelnie publiczne będą mogły podwyższyć pensje pracowników wykonujących np. prace administracyjne lub porządkowe. Podwyżki wynagrodzenia będą obejmować m.in. portierów, woźnych czy pracowników administracji. Maksymalnie płaca wzrośnie o 150 zł miesięcznie (do 1440 zł).

Takie zmiany wprowadzi rozporządzenie z 13 kwietnia 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych na uczelni publicznej (Dz.U. nr 88, poz. 498). Wejdzie ono w życie 13 maja 2011 roku.

Zmiany w stawkach wynagrodzenia zasadniczego nie są przewidziane dla pracowników uczelni o wysokich kwalifikacjach m.in. dla kanclerzy, kwestorów oraz referentów. Ale niektóre ze stanowisk np. redaktora zmieniły grupę zaszeregowania zgodnie, z którą przyznawana jest pensja. W efekcie wynagrodzenie dla niektórych z tych pracowników może być wyższe.

Rozporządzenie usuwa z wykazu stanowisk zawód maszynistki. Wykreślenie go ze spisu to wynik skomputeryzowania uczelni. Osoby, które obecnie na nim pracują, mogą otrzymać ofertę pracy jako referenci administracyjni.