Osoby mające co najmniej średnie wykształcenie oraz dobrze mówiące po angielsku mają szanse na nową pracę na stanowisku operatora numeru alarmowego. Największe szanse na zatrudnienie mają ci, którzy ukończyli specjalne szkolenie lub posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane do pracy na stanowiskach dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej lub dyspozytora medycznego.

Nowe możliwości pracy wynikają z przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu rozporządzenia zmieniającego zasady wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Konieczność zatrudnienia tych osób wynika z tego, że od lipca tego roku powinny zacząć działać pierwsze centra powiadamiania ratunkowego. Osoba na stanowisku operatora numeru alarmowego będzie zarabiać około 3 tys. zł miesięcznie.