Resort rolnictwa i rozwoju wsi, jak zapowiada jego szef Marek Sawicki, jest gotowy przygotować ustawę o nowych zasadach opłacania składek zdrowotnych za rolników ubezpieczonych w KRUS. Powodem takiej sytuacji są przeciągające się prace nad założeniami do ustawy w tej sprawie, które firmuje minister Michał Boni.

Nowa składka

Resort rolnictwa proponuje więc, aby rolnicy z własnej kieszeni płacili składkę zdrowotną w wysokości 1,25 proc. podstawy wymiaru, a pozostałe 7,75 proc. powinno pochodzić z podatku gruntowego i leśnego. W takim przypadku podstawą do ustalenia wysokości składki zdrowotne płaconej za każdego rolnika lub domownika byłaby podstawowa wysokość podatku gruntowego bez żadnych ulg i zwolnień. Przekazanie podatku gruntowego do NFZ spowoduje, że budżet państwa będzie musiał zrekompensować samorządom ograniczenie wypływów z tego tytułu.

Zaskoczenie samorządowców

Nowe rozwiązanie budzi zdziwienie samorządowców, z którymi nikt się nie konsultował w tej sprawie.

– Autorzy projektu muszą się liczyć z tym, że jeśli nawet taka ustawa zostanie uchwalona, to musi zawierać rozwiązania umożliwiające jej wdrożenie. Nie może być tak, że na samorząd zostanie przerzucony obowiązek przygotowania specjalnego oprogramowania nie tylko do ustalania wysokości składki, ale także do jej przekazywania do NFZ – mówi Adam Habryło, sekretarz starostwa powiatowego w Poznaniu.

Samorządy obawiają się, że propozycja ministra rolnictwa spowoduje obniżenie ich wpływów, jakie osiągają obecnie z podatku gruntowego. Pieniądze bowiem trafiłyby do NFZ zamiast do kasy samorządów na realizację ich zadań własnych, czyli np. budowę dróg, kanalizacji czy nowych wysypisk śmieci.

Mikołaj Kondraciuk, sekretarz gminy Hajnówka, zwraca uwagę, że rząd może nałożyć na samorządy obowiązek zabierania składki zdrowotnej, która następnie gmina będzie musiała przekazać do funduszu.

– Nie można dzisiaj ocenić ewentualnych kosztów takiego rozwiązania dla gminy – dodaje Mikołaj Kondraciuk.

Efekt wyroku

Zmiany w systemie ubezpieczeń zdrowotnych zostały wymuszone przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 26 października 2010 (K 58/07). Zgodnie z nim art. 86 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 późn. zm.) jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Tym samym od lutego 2012 r. budżet państwa nie będzie mógł dalej finansować rolnikom składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Samorządowcy zwracają uwagę, że od nowego roku obowiązują nowe zasady opłacania składek za rolników, które jednak nie mają związku z wyrokiem TK. Zgodnie ze zmianami kwota roczna składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne za osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników wynosi 1,86 mld zł. Jest to stała wielkość zapisana w ustawie okołobudżetowej.