Rodzic, który utracił pracę, a nie otrzymywał świadczenia wypłacanego w razie bezskutecznej egzekucji alimentów, bo miał zbyt wysoki dochód, może ponownie złożyć wniosek. Jeżeli nie zarabia więcej niż 725 zł, gmina przyzna mu wsparcie. Nie może jednak w tym czasie otrzymywać alimentów bezpośrednio od rodzica.

Czy rodzic otrzyma świadczenie z gminy

Rodzic, który samotnie wychowuje dziecko, nie otrzymuje od drugirgo rodzica alimentów. W październiku ubiegłego roku ubiegał się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), ale jego dochody przekraczały kryterium dochodowe. W kwietniu rodzic stracił pracę. Czy może liczyć na pomoc z Funduszu?

Czy tylko utrata pracy to dochód utracony

Matka ma przyznane alimenty na dwoje dzieci. W ubiegłym roku po raz drugi wyszła za mąż i straciła prawo do świadczeń z FA, bo dochody jej i męża były wyższe niż kryterium dochodowe. W tym roku w związku z urodzeniem trzeciego dziecka chce w lipcu udać się na roczny urlop wychowawczy. Czy będzie mogła ponownie ubiegać się o świadczenia z funduszu?

Czy gmina przyzna świadczenie na studenta

Rodzic wychowuje troje dzieci w wieku 5, 11 i 21 lat. Ma na nie zasądzone alimenty, ale od kilku lat nie są one egzekwowane przez komornika. Na uprawnione do nich dzieci nie otrzymywał świadczenia z FA ze względu na zbyt wysokie dochody. Obecnie rodzic ze względu na zły stan zdrowia otrzymuje rentę. Czy otrzyma świadczenie z FA na dzieci, w tym na najstarsze dziecko, które studiuje, ale pozostaje na jego utrzymaniu?

Czy konieczny dowód utraty dochodu

Matka, która samotnie wychowuje dwoje dzieci, na skutek upadłości zakładu pracy straciła zatrudnienie. Chce się ubiegać o świadczenia z FA, bo ich ojciec od trzech lat przebywa za granicą i nie płaci na nie alimentów. Czy musi przedstawić gminie dokument potwierdzający utratę dochodu?

Czy rodzic otrzyma wyższe świadczenie

Matka ma zasądzone alimenty na dwoje dzieci w wysokości 200 zł i 300 zł. Nie otrzymuje ich od zobowiązanego do alimentacji rodzica, egzekucja komornicza też jest bezskuteczna. Dowiedziała się, że po utracie pracy może ponownie ubiegać się o świadczenia z FA, a maksymalna wysokość wsparcia wynosi 500 zł na dziecko. Czy będzie przysługiwać jej pomoc w tej wysokości?

Czy można otrzymywać alimenty od rodzica

Rodzicowi, który po utracie dochodu ponownie ubiegał się o pomoc w gminie, przysługuje obecnie świadczenie z FA w wysokości 400 zł na dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. W lutym i marcu otrzymał od zobowiązanego do alimentacji rodzica wpłaty w wysokości 100 zł. Czy może jednocześnie otrzymywać pomoc z funduszu i alimenty?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak po utracie pracy dostać pomoc z Funduszu Alimentacyjnego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.