Rodzic, który utracił pracę, a nie otrzymywał świadczenia wypłacanego w razie bezskutecznej egzekucji alimentów, bo miał zbyt wysoki dochód, może ponownie złożyć wniosek. Jeżeli nie zarabia więcej niż 725 zł, gmina przyzna mu wsparcie. Nie może jednak w tym czasie otrzymywać alimentów bezpośrednio od rodzica.

Czy rodzic otrzyma świadczenie z gminy

Rodzic, który samotnie wychowuje dziecko, nie otrzymuje od drugirgo rodzica alimentów. W październiku ubiegłego roku ubiegał się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), ale jego dochody przekraczały kryterium dochodowe. W kwietniu rodzic stracił pracę. Czy może liczyć na pomoc z Funduszu?