Tematy podali PAP nieoficjalnie maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie po wyjściu z egzaminu.

Według nich, w pierwszym z tematów mieli odnieść się do przytoczonego fragmentu dramatu Sławomira Mrożka "Śmierć porucznika", będącego nawiązaniem do jednej ze scen z II części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Maturzyści mieli omówić i zinterpretować sytuację dramatyczną opisaną przez Mrożka, napisać, jaką funkcję pełnią odniesienia do twórczości Mickiewicza i romantyków.

Piszący temat drugi musieli porównać fragment "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima i piosenkę Agnieszki Osieckiej "Niech żyje bal". Napisać m.in., jaką funkcję w tych utworach pełni motyw tańca, jakie ma znaczenie. Oba teksty cytowane były w arkuszu egzaminacyjnym.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godzinie 14. Na napisanie go przewidziano 180 minut. Do tego egzmianu przystąpiło niecałe 10 proc. tegorocznych maturzystów.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będzie dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w czwartek rano.