4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji portal wynagrodzenia.pl przyjrzał się, jak kształtują się wynagrodzenia tej grupy zawodowej.

Głównymi czynnikami, wpływającym na wysokość zarobków strażaków są: rodzaj zajmowanego stanowiska oraz typ jednostki, w której służą. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej określa cztery grupy stanowisk, w ramach których zaszeregowane są wszystkie stanowiska służbowe w hierarchii. Są one zróżnicowane ze względu na jednostkę na: komendę główną, komendę wojewódzką i komendę powiatową straży pożarnej. Wynagrodzenia w takim właśnie podziale zostały przedstawione na wykresie.

Ponadto dla każdego rodzaju stanowiska, określone są maksymalne i minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Również w tym podziale zarobki różnią się między sobą w zależności od rodzaju jednostki. I tak, na przykład osoba w grupie stanowisk szeregowych pracująca w Komendzie Głównej Straży Pożarnej może zarabiać od 1 447 zł do 1 737 zł, ale na stanowisku oficerskim otrzymuje od 2 361 zł do nawet 8 119 zł. Nieco mniejsze jest zróżnicowanie wynagrodzeń w komendach wojewódzkich, gdzie sięgają one maksymalnie 2 770 zł. Najbardziej zrównoważone płace są w komendach powiatowych.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym osoby pracujące w strukturach PSP mogą liczyć na szereg dodatków do wynagrodzenia. Do najważniejszych zaliczają się:
*dodatek za stopień (od 380 do 1 080 zł),
*dodatek służbowy (do 50 proc. płacy zasadniczej i dodatku za stopień),
*dodatek motywacyjny (do 30 proc. minimalnej na danym stanowisku płacy zasadniczej),
*dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby (5 proc – 20 proc. godzinowej stawki przeciętnego wynagrodzenia).Ostatecznie płace strażaków zależą od wielu elementów – podkreśla portal wynagrodzenia.pl. Przykładowo technik, którego płaca zasadnicza wynosi 1 843 zł w rzeczywistości może otrzymywać miesięcznie nawet 2 794 zł. Starszy inspektor może zarabiać nawet 3 272 zł (przy płacy zasadniczej na poziomie 2 117 zł).