Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyzna w tym roku naukowcom 300 mln zł. O pieniądze mogą ubiegać się m.in. młodzi naukowcy, który dopiero rozpoczynają badania.

1 Zdecyduj, o jaką dotację na badania naukowe chcesz się ubiegać

Narodowe Centrum Nauki (NCN) prowadzi cztery konkursy. W ich ramach finansuje prace badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy nie posiadają stopnia doktora. O dotację mogą ubiegać się również ci, którzy posiadają ten stopień. Pieniądze można otrzymać również na sfinansowanie programów lub inicjatyw międzynarodowych oraz projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Czwarty konkurs przeznaczony jest na zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o pieniądze na badania naukowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz CZTERY pozostałe porady.