Preferowanie osób z niepełnosprawnością w trakcie konkursów na wolne stanowiska w urzędach może być niezgodne z konstytucją.
Od półtora roku trwają prace w Sejmie nad komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach samorządowych i niektórych innych ustaw. W grudniu 2010 r. po pierwszym czytaniu połączone komisje sejmowe skierowały go do podkomisji. Dalsze prace utknęły na tym etapie legislacji.
Projekt przewiduje, że jeśli wśród pięciu najlepszych kandydatów na urzędnika znajdzie się osoba niepełnosprawna, będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu. Prawo takie będzie jej przysługiwało, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie jest niższy niż 6 proc. Opinie negatywne w tej sprawie dwukrotnie przedstawiała Rada Służby Cywilnej.