ZUS nadal odmawia doliczenia do stażu emerytalnego uprawniającego do wcześniejszej emerytury okresu urlopu wychowawczego, z którego ubezpieczone korzystały przed 1999 r.
Ubezpieczona w 2008 roku złożyła do ZUS wniosek o wcześniejszą emeryturę. Na podstawie posiadanych dokumentów udowodniła, że łącznie posiada ponad 34 lat okresów składkowych i nieskładkowych. ZUS po sprawdzeniu złożonej dokumentacji odmówił jej przyznania wcześniejszej emerytury. Zainteresowana złożyła odwołanie do sądu I instancji, lecz ten oddalił jej odwołanie. Ubezpieczona nie zgodziła się z niekorzystnym dla siebie wyrokiem i wniosła apelację do sadu II instancji.
Sąd Apelacyjny po zbadaniu sprawy uznał, że zasługuje ona na uwzględnienie. Wskazał, że ubezpieczona w dniu składania wniosku o świadczenie osiągnęła 55 lat, nie przystąpiła do OFE oraz wykazała 25 lat 8 miesięcy i 12 dni okresów składkowych oraz 11 lat 8 miesięcy i 24 dni okresów nieskładkowych. Do okresów nieskładkowych został wliczony urlop wychowawczy. Od tego udzielonego przed 1 stycznia 1999 r. (tak było w przypadku ubezpieczonej), ani pracodawca ani budżet nie odprowadzał składek na ubezpieczenie społeczne.