Nauczyciel akademicki może zostać zwolniony, jeśli dostanie dwie oceny negatywne. Rektor rozwiąże z nim też umowę, jeśli wykładowca nie poinformuje go o podjęciu kolejnego zatrudnienie lub jeśli nie otrzyma na nie zgody
Uczelnia może zatrudnić nauczyciela na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Przy wyłanianiu kandydata może korzystać z procedury konkursowej. Jednak na to decydują się tylko niektóre szkoły wyższe. W przypadku jej przeprowadzania uczelnia musi spełnić określone wymogi, np. opublikować ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy, tak by każdy zainteresowany mógł wziąć udział w konkursie. Procedura konkursowa pozwala też uczelni na uniknięcie zarzutu o brak obiektywnych procedur przy wyborze kandydata do pracy.

Warunki rekrutacji