Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Sesja maturalna rozpocznie się od egzaminu pisemnego z języka polskiego. Drugiego dnia matur - 5 maja będzie egzamin z matematyki.

Egzaminy będą odbywać się rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00).

Terminy egzaminów pisemnych z języków obcych ustalono na: 6 maja - angielski, 11 maja - niemiecki, 16 maja - rosyjski, 19 maja - francuski, 20 maja - hiszpański, 23 maja - włoski. Na 23 maja wyznaczono też egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) oraz z języka kaszubskiego.

Egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie przewidziano na 9 maja rano; tego samego dnia po południu będzie egzamin z historii sztuki. 10 maja będą egzaminy: rano z biologii, po południu z historii muzyki; 12 maja - rano z fizyki i astronomii, po południu - z filozofii; 13 maja - rano z geografii, po południu z wiedzy o tańcu; 17 maja - rano z informatyki, po południu - z łaciny i kultury antycznej; 18 maja - rano z historii, po południu z chemii. 24 maja przeprowadzane będą egzaminy z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Część maturzystów będzie miała po dwa egzaminy w ciągu dnia. Zależeć to będzie od wybranych przedmiotów i poziomu, na jakim maturzysta chce zdawać egzaminy.

Przed południem przeprowadzone zostaną trzy z pisemnych egzaminów obowiązkowych (języków: polskiego i obcego oraz matematyki) na obowiązkowym poziomie podstawowym; egzaminy z tych samych przedmiotów dla chętnych na poziomie rozszerzonym będą po południu.

Terminy egzaminów ustnych ustala każda szkoła we własnym zakresie.

Dodatkowe terminy pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 6-21 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 22-26 sierpnia.

Harmonogram matur opublikowany jest na internetowych stronach CKE: www.cke.edu.pl.