Wzrost kryterium dochodowego, które określa, czy rodzina będzie dopłacać do kosztów utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej (DPS), przewiduje nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Nowe przepisy wchodzą w życie we wtorek.

Obecnie kwota dochodu, która zwalnia małżonka lub dzieci osoby umieszczonej w DPS ze współpłacenia, wynosi 877 zł (250 proc. kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej).

Nowelizacja zwiększyła tę kwotę do 1053 zł (300 proc.). To oznacza, że do pobytu tej osoby w DPS będzie dopłacać gmina.

Nowelizacja umożliwia też gminie dłuższe przyznawanie zasiłku okresowego lub stałego osobie, która w efekcie realizacji kontraktu socjalnego znalazł zatrudnienie. Nie może to jednak być dłużej niż dwa miesiące.

– Mamy właśnie przypadek osoby, którą kontrakt socjalny zmobilizował do znalezienia pracy, więc zastanawiamy się nad przedłużeniem jej wypłaty zasiłku – mówi Aleksandra Stachowiak, kierownik miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Lublińcu.

Nowe przepisy wprowadzają też jednolite opłaty dla pracowników socjalnych za przystąpienie do egzaminów specjalizacyjnych oraz wyłączają przyznanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.