Pracownik ma obowiązek wykonywania poleceń dotyczących pracy. Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których ma on prawo do powstrzymania się od jej świadczenia m.in. ze względu na zagrożenie dla zdrowia.
Pracownik odstąpił od wykonania pracy twierdząc, iż urządzenie, przy którym pracuje, nie ma wymaganej homologacji. Został zwolniony z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych i odwołał się do sądu pracy. Podczas rozprawy firma przedstawiła dokumentację wskazującą na odpowiedni stan techniczny urządzenia i dopuszczenie go do pracy. Sąd oddalił w tej sytuacji powództwo pracownika.
Odmowa wykonania pracy wymaga równoczesnego zaistnienia dwóch okoliczności. Po pierwsze warunki pracy muszą nie odpowiadać przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy. Po drugie – powinny one stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika, albo wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom (wyrok SN z 11 maja 2006 r., I PK 191/05, OSNP 2007/9 – 10/128).